Banner Nederlandse Euromunten

200 jaar Belastingdienst5 Euro Nederland 2006 - 200 jaar Belastingdienst
Thema 200 jaar Belastingdienst
Voorzijde opschrift: "200 jaar Belasting in dienst van de samenleving", waardeaanduiding 5 Euro
Achterzijde Portret Beatrix, opschrift: "Beatrix Konigin der Nederlanden" en jaartal 2006
Oplage 359.189 stuks in circulatiekwaliteit
15.000 stuks in Proof
Randschrift "God zij met ons"
Ontwerp Hennie Bouwe
naar boven
5 Euro | 12 Heller | Euromunten Blog | 2 Euromunten | Euromunten | Gouden Munten