Banner Nederlandse Euromunten

Nederlandse Architectuur5 Euro Nederland 2008 - Nederlandse Architectuur
Thema Nederlandse Architectuur
Voorzijde Architectuurboeken die de landkaart van Nederland vormen, waardeaanduiding 5 Euro, jaartal 2008
Achterzijde portret Beatrix samengestelt uit namen van Nederlandse architecten, opschrift: Beatrix konigin der Nederlanden
Oplage 350.000 stuks in circulatiekwaliteit
Randschrift "God zij met ons"
Ontwerp Stani Michiels
naar boven
5 Euro | 12 Heller | Euromunten Blog | 2 Euromunten | Euromunten | Gouden Munten