Banner Nederlandse Euromunten

Droogmakerij de Beemster5 Euro Nederland 2017 - Droogmakerij de Beemster
Thema Droogmakerij de Beemster
Voorzijde nog niet bekend
Achterzijde nog niet bekend
Oplage 12.500 in stuks proof
Randschrift "God zij met ons"
Ontwerp nog niet bekend
naar boven
5 Euro | 12 Heller | Euromunten Blog | 2 Euromunten | Euromunten | Gouden Munten