Banner Nederlandse Euromunten

Jubileummunt20 Euro 2005 - Jubileumsmunt
Thema Jubileummunt
Voorzijde portret Beatrix, jaartal 2005, waardeaanduiding 10 Euro
Achterzijde portret Beatrix, opschrift: Beatrix konigin der Nederlanden
Oplage 5.000 stuks in Proof
Randschrift "God zij met ons"
Ontwerp Germaine Kruip
naar boven
5 Euro | 12 Heller | Euromunten Blog | 2 Euromunten | Euromunten | Gouden Munten