Banner Nederlandse Euromunten

Erasmus van Rotterdam2 Euro Nederland 2011 - Erasmus van Rotterdam
Thema Erasmus van Rotterdam
Voorzijde Waardeaanduiding "2 Euro" europakaart
Achterzijde Portret Konigin Beatrix en Erasmus van Rotterdam
Oplage 4.000.000 Stuks
Randschrift "God zij met ons"
Ontwerp Dylan Shields
naar boven
5 Euro | 12 Heller | Euromunten Blog | 2 Euromunten | Euromunten | Gouden Munten